Palvelu- ja peruutusehdot sekä tietosuojakäytäntö:


Palveluehdot

Hypnoterapiapalvelut ovat luottamuksellista eikä niistä raportoida kolmansille osapuolille ilman asiakkaan suostumusta.

Työskentely on vuorovaikutteista yhteistyötä, jossa käytetään jatkuvanreflektoinnin ja palautteen periaatetta.

Asiakkaalla on oikeus keskeyttää työskentely koska tahansa.

Myös terapeutilla on oikeus keskeyttää työskentely, mikäli hänen ammatillisen arvionsa mukaan joku toinen taho voisi auttaa asiakasta paremmin. Hypnoterapia ei ole sopivin hoitomuoto psykiatrisissa sairauksissa, esim. skitsofrenia, psyykoosi ja vakava masennus, jossa on kohonnut itsemurhan riski.

Peruutukset

Peruutukset ja muutokset tulee tehdä puhelimitse, sähköpostilla tai viestillä viimeistään 24 tuntia ennen varattua aikaa. Alle 24 tunnin aikana tehdyistä peruutuksista veloitetaan 50% varatun ajan hinnasta. Äkillisistä sairastumisista johtuvista peruutuksista ei laskuteta, tulethan vain terveenä vastaanotolle.

Asiakasrekisterin tietosuojakäytäntö:

1. Rekisterinpitäjä

HypnoHeal tmi/ Sanna Ek

puhelin: +35840 5510256

sähköposti: sanna@hypnoheal.fi

Y-tunnus: 1758157-7


2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on palvella asiakkaan
terapeuttisten keskustelujen suunnittelua ja toteutusta sekä edistää
terapiaprosessien jatkuvuutta.


3. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Lakisääteinen velvoite:

 • EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679)
 • Tietosuojalaki (5.12.2018/1050)

 • 4. Käsiteltävät henkilötiedot ja niiden säilytys

  Henkilön yksilöintitietoina rekisteriin tallennetaan asiakkaan nimi,
  puhelinnumero, sähköpostiosoite, kotiosoite, sekä asiakkaan vapaasti
  toimittamia muita terapian toteuttamiseksi oleellisia lisätietoja.

  Asiakasrekisteri on manuaalinen, ja sitä säilytetään lukollisessa arkistokaapissa.

  Tietoja säilytetään asiakkuuden päättymiseen saakka, jonka jälkeen ne hävitetään asianmukaisesti.


  5. Henkilötietojen luovuttaminen

  Palvelun asiakkaita koskevat henkilötiedot ovat salassa pidettäviä, eikä
  niitä luovuteta kolmansille osapuolille ilman asiakkaan erillistä suostumusta.
  Salassapitovelvollisuus säilyy terapian päätyttyä.